Διαγραφή προστίμων σε επαγγελματίες - Χωρίς πρόστιμο η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων Ε9

featured image

Χωρίς το πρόστιμο των 100 ευρώ θα μπορούν οι φορολογούμενοι να διορθώνουν τα στοιχεία των ακινήτων τους στο Ε9 ενώ σβήνονται τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε χιλιάδες επαγγελματίες για εκπρόθεσμη υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων του 2014 την περίοδο από 21 έως 25 Ιανουαρίου 2016. Επίσης με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου αντιμετωπίζετα ι το θέμα των λογιστών – ασθενών Covid προβλέπει μεταξύ άλλων το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Παρατείνεται μέχρι την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της επικράτειας η αναστολή των προστίμων για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 των ετών 2010 και μετά. Το πρόστιμο ανέρχεται στο ποσό των 100 ευρώ.

2. Παρατείνεται έως τις 31 Μαρτίου 2021 η προθεσμία απόσυρσης των τα ταμειακών μηχανών παλαιού τύπου που είναι αδύνατη η σύνδεσή τους με το σύστημα Taxis.

3. Θεωρούνται εμπρόθεσμες οι καταστάσεις φορολογικών στοιχείων του έτους 2014 (συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών) που υποβλήθηκαν από 21 Ιανουαρίου 2016 έως και 25 Ιανουαρίου 2016 και τυχόν πρόστιμα που έχουν επιβληθεί ακυρώνονται ή εφόσον έχουν εισπραχθεί συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές και εάν δεν υπάρχει οφειλή επιστρέφονται.

4. Θεσπίζεται νέα κλίμακα φορολόγησης για τα κέρδη των τυχερών παιγνίων ως εξής:


Κέρδη ανά δελτίο           Ποσοστό κλίμακας

0-100                                       0%

100-200                                  2,5%

200-500                                  5%

>500                                        7,5%

5.  Ορίζεται σε μηδέν τοις εκατό (0%), ο συντελεστής του Φ.Π.Α., για τα εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. και για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα της νόσου COVID-19.

6.  Σε περίπτωση που λογιστής-φοροτεχνικός βεβαιωμένα πάσχει από κορονοϊό COVID-19 και εξαιτίας αυτού έχει νοσηλευτεί σε δημόσιο νοσοκομείο που παρέχει νοσηλεία για κορωνοϊό COVID-19, όπως αυτό αποδεικνύεται από τη σχετική βεβαίωση του εν λόγω νοσοκομείου, οι προθεσμίες υποβολής των πόσης φύσης – φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων του ιδίου και των εντολέων – πελατών του, που λήγουν σε ημερομηνίες που συμπίπτουν με τη διάρκεια της νοσηλείας του, παρατείνονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα που ακολουθεί τον μήνα του εξιτηρίου.  Σε περίπτωση θανάτου λογιστή – φοροτεχνικού λόγω κορωνοϊό COVID-19, οι προθεσμίες παρατείνονται μέχρι την εξουσιοδότηση του εντολέα – πελάτη του σε άλλο λογιστή – φοροτεχνικό και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των τριών μηνών από την ημερομηνία θανάτου.

Πηγή: www.newsbeast.gr[gs-fb-comments]Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.