ΓΙΑΤΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΚΡΥΒΕΤΑΙ

Τι αλλάζει με τις εισφορές επαγγελματιών, αγροτών και αυτοαπασχολούμενων

MEDIA/ΕΛΛΑΔΑ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ/ΚΟΙΝΩΝΙΑ by

Διαδοχικές αυξομειώσεις και αναπροσαρμογές στις ασφαλιστικές εισφορές περίπου 1,4 εκατ. ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών φέρνουν οι αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού τους και η αύξηση του κατώτατου μισθού.

Η πρώτη αλλαγή για όλους θα γίνει στις εισφορές Ιανουαρίου και αφορά όλες αυτές τις κατηγορίες ασφαλισμένων, ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματός τους, καθώς ο υπολογισμός των εισφορών γίνεται στο 100% του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος συν τις καταβλητέες εισφορές του 2018.

Ελάφρυνση προκύπτει για 250.000 ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολουμένους ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ, καθώς η εισφορά για κύρια σύνταξη μειώνεται από 20% σε 13,33% του εισοδήματός τους. Τα ειδοποιητήρια αναρτώνται σήμερα στους ατομικούς ηλεκτρονικούς λογαριασμούς, προκειμένου οι εισφορές να πληρωθούν μέχρι την Πέμπτη, στη λήξη του μηνός.

Όμως τα ποσά θ’ αλλάξουν πάλι για όλους με τα ειδοποιητήρια Φεβρουαρίου που θα εκδοθούν προς τα τέλη Μαρτίου. Σ’ αυτά οι περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν τις εισφορές τους αυξημένες, εξαιτίας της αναπροσαρμογής των κατώτατων εισφορών με βάση τον νέο κατώτατο μισθό. Θα επιβαρυνθούν κυρίως όσοι δηλώνουν χαμηλότερα εισοδήματα και πληρώνουν το μίνιμουμ εισφορών.

Βάση ο κατώτατος μισθός

Προς το παρόν, η μείωση του ποσοστού κρατήσεων για κύρια σύνταξη μειώνει την τελική επιβάρυνση. Όμως με την αλλαγή της βάσης υπολογισμού όλων των κρατήσεων (κύριας ασφάλισης, υγείας, επικουρικού, εφάπαξ), το όφελος αυτό «ροκανίζεται» σχεδόν κατά το ήμισυ.

Η ελάφρυνση σχεδόν θα εκμηδενισθεί τον επόμενο μήνα, καθώς οι εισφορές θα υπολογίζονται επί του μικτού κατώτατου μισθού, ο οποίος αυξάνεται κατά 11%.

Τον Ιανουάριο ο κατώτατος μισθός ήταν 586,08 ευρώ. Με βάση αυτόν η κατώτατη εισφορά για τους επαγγελματίες διαμορφωνόταν σε 117,2 ευρώ τον μήνα και για τους αγρότες σε 82 ευρώ. Μαζί με τις εισφορές υγείας (6,95%) και τα 10 ευρώ για συμμετοχή στην ανεργία, η κατώτατη εισφορά για τους επαγγελματίες ήταν 167,9 ευρώ τον μήνα. Για τους αγρότες, το ποσό ανέρχεται τον Ιανουάριο σε 103,39 ευρώ.

Νέοι επιστήμονες με έως 5 έτη δραστηριότητας έχουν ασφάλιστρο 13,33%. Ομως αυτό υπολογίζεται επί του «υποκατώτατου» μισθού, δηλαδή επί των 410,2 ευρώ. Συνεπώς, η εισφορά τους θα είναι για κύρια σύνταξη 54,5 ευρώ τον μήνα. Το ποσοστό υπολογισμού της εισφοράς για υγεία παραμένει στο 6,95%, όπως ισχύει για όλους.

Τα νέα ποσά

Από την 1η Φεβρουαρίου, οι εισφορές όσων δηλώνουν την κατώτατη εισφορά αυξάνονται, ακολουθώντας την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού από 586,08 ευρώ σε 650 ευρώ.

Ενώ για τον Ιανουάριο οι μη μισθωτοί του ΕΦΚΑ είχαν ανώτατο ασφαλιστέο εισόδημα τις 70.330 ευρώ τον χρόνο και κατώτατο τις 7.033 ευρώ τον χρόνο, με την αύξηση των μισθών κατά 11% τα όρια αυτά αναπροσαρμόζονται σε 78.000 ευρώ και 7.800 ευρώ αντιστοίχως, με αποτέλεσμα και οι εισφορές να αυξάνονται ανάλογα.

Αγρότες και νέοι επιστήμονες με έως 5 έτη ασφάλισης είχαν ακόμη χαμηλότερο κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα (4.923 ευρώ τον χρόνο). Αυτό αναπροσαρμόζεται σε 5.460 ευρώ – και αναλογικά και οι εισφορές.

Ετσι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι με δραστηριότητα πάνω από 5 έτη θα καταβάλουν στο τέλος Μαρτίου για τις εισφορές Φεβρουαρίου κύριας ασφάλισης και υγείας 175,1 ευρώ που μαζί με τα 10 ευρώ ανεργίας θα ανέλθουν σε 185,1 ευρώ τον μήνα.
Αυτοαπασχολούμενοι και νέοι επιστήμονες (μέχρι 5 έτη), ενώ για τον Ιανουάριο θα καταβάλουν για κύρια ασφάλιση, υγεία και ανεργία 120,5 ευρώ, από την 1η Φεβρουαρίου οι εισφορές τους θα αυξηθούν σε 132,6 ευρώ.

Αντιστοίχως, επηρεάζονται και οι εισφορές για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ. Μάλιστα, η εισφορά για επικουρική σύνταξη ορίζεται για τον Ιανουάριο σε 41,02 ευρώ τον μήνα και από τον Φεβρουάριο σε 45,5 ευρώ.

Κατ’ αντιστοιχία, η εισφορά για πρόνοια (εφάπαξ) για όσους αυτοαπασχολουμένους έχουν ασφάλιση σε τομέα πρόνοιας του ΕΤΕΑΕΠ ορίζεται για τον Ιανουάριο σε 23,44 ευρώ και από τον Φεβρουάριο σε 26 ευρώ.

Για τους αμειβομένους με «μπλοκάκι», δεν αλλάζουν οι ισχύουσες διατάξεις. Θα εξακολουθήσουν λοιπόν να καταβάλλουν εισφορές 20%% επί των αποδοχών τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Go to Top
%d bloggers like this: