ΓΙΑΤΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΚΡΥΒΕΤΑΙ

SOS – ΠΡΟΣΟΧΗ – SOS !!! ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: Οι ημερομηνίες «σταθμός» – Πότε θα εφαρμοστούν οι αλλαγές, πότε θα καταβληθούν τα αναδρομικά

MEDIA/ΕΛΛΑΔΑ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ/ΚΟΙΝΩΝΙΑ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ/ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ by

SOSΠΡΟΣΟΧΗSOS Όλες τις ημερομηνίες που θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι της χώρας για την έναρξη εφαρμογής των νέων διατάξεων του σχεδίου νόμου για την νέα μεταρρύθμιση που θα ψηφιστεί στο πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, σας αναλύει τι Dikaiologitika News.

Αναλυτικότερα:

Φεβρουάριος

– Μισθωτοί, οι οποίοι αμείβονται με Δελτίο Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών, το λεγόμενο «μπλοκάκι» και δεν θα επιβαρύνονται στο εξής από τις διπλές εισφορές, εφόσον καλύπτουν από την εισφορά του μισθού τους τα 252 ευρώ της νέας κατώτατης εισφοράς σύνταξης και της εισφοράς υγείας.

– Τον περιορισμό στο 30 από 60% της μείωσης της σύνταξης, για τους συνταξιούχους που επιλέγουν να συνεχίσουν να εργάζονται και τον μηδενισμό του “πέναλτι” για τους αγρότες, αλλά και για όσους απασχολούνται ως μετακλητοί σε φορείς του Δημοσίου εφόσον έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας τους.

– Την μείωση των ελάχιστων προϋποθέσεων που απαιτούνται για να μπορέσει κάποιος να λάβει σύνταξη από τον τελευταίο φορέα ασφάλισής του, σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης. Θα απαιτούνται 1.000 ημέρες ασφάλισης συνολικά έναντι 1.500 που ισχύει σήμερα, και 300 ημέρες ασφάλισης την τελευταία 5ετία έναντι 500 που ισχύει σήμερα. Αντίστοιχα, για συντάξεις λόγω αναπηρίας ή θανάτου θα απαιτούνται 600 ημέρες ασφάλισης οποτεδήποτε.

Μάρτιος

– Από την 1η Μαρτίου θα αρχίσει η διαδικασία ενοποίησης του ΕΦΚΑ με το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ. Πλέον δημιουργείται Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης για περίπου 4 εκατομμύρια ασφαλισμένους και σχεδόν 2,6 εκατομμύρια συνταξιούχους.

– Οι ιατρικές βεβαιώσεις που απαιτούνται από τον Εθνικό Φορέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (e-Ε.Φ.Κ.Α.) για τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας, επιδόματος μητρότητας, επιδόματος ασθενείας και του επιδόματος εργατικού ατυχήματος εκδίδονται υποχρεωτικά μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της εταιρείας Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ ΑΕ).

– Οι ασφαλισμένες του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) θα μπορούν να υποβάλλουν για την πληρωμή του επιδόματος μητρότητας, ηλεκτρονική αίτηση στο δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ από την 1η Μαρτίου του 2020. Το ίδιο θα ισχύει και για την πληρωμή των εξόδων κηδείας, ο δικαιούχος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση, κατόπιν ταυτοποίησης, στο δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ, στην οποία συμπληρώνεται ενδεικτικά ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του αιτούντος, ο ΑΜΚΑ του θανόντος, ο ΑΦΜ της επιχείρησης που τέλεσε την τελετή και στοιχεία ταυτοποίησης του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών.

Απρίλιος

– Από την 1η Οκτωβρίου 2019 αναδρομικά αυξάνονται οι κύριες συντάξεις για όσους έχουν συμπληρώσει περισσότερα από 33 χρόνια ασφάλισης. Επίσης, από την ίδια ημερομηνία, οι επικουρικές συντάξεις επανέρχονται στα επίπεδα που ήταν το καλοκαίρι του 2016. Για τις παλαιές κύριες συντάξεις, που θα επανυπολογιστούν με βάση τα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης, οι αυξήσεις θα δοθούν σε δόσεις, έως το 2024.Θα προηγηθεί ο συμψηφισμός τους με την προσωπική διαφορά. Τον Απρίλιο, αναμένεται η επιστροφή των αναδρομικών μετά τον επανυπολογισμό των κύριων συντάξεων ενώ αναμένεται και εφάπαξ καταβολή των αναδρομικών για τις επικουρικές συντάξεις.

-Διατηρείται η πρόβλεψη της ανά τριετία, υποχρεωτικής εκπόνησης αναλογιστικών μελετών από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, οι οποίες επικυρώνονται από την Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αντικείμενο την εξέλιξη της εθνικής συνταξιοδοτικής δαπάνης. Οι συντάξεις, θα ανακαθορίζονται με στόχο τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος.

-Αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου θα εφαρμοστούν οι αλλαγές στις εισφορές κύριας ασφάλισης των μη μισθωτών. Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται με ελεύθερη επιλογή τους σε μία από τις έξι ασφαλιστικές κατηγορίες. Η κατάταξη σε μία από τις έξι είναι υποχρεωτική. Αν ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει, μέσα στους επόμενους δύο μήνες τότε κατατάσσεται υποχρεωτικά στη πρώτη, ενώ με αίτηση του μπορεί να αλλάξει κατηγορία.
Οι νέοι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι με ασφάλιση έως 5 έτη θα μπορούν να καταβάλλουν 136 ευρώ το μήνα εντασσόμενοι στην υποκατώτατη κατηγορία εισφορών. Από την 1η Ιανουαρίου του 2023, οι εισφορές αυξάνονται κατ΄έτος.

Έτσι έως τον Απρίλιο, επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες, θα πρέπει να επιλέξουν την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να υπαχθούν για φέτος.

– Αναδρομικά από την αρχή του τρέχοντος έτους, οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ, κατατάσσονται σε τρεις ασφαλιστικές κατηγορίες, των οποίων το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αντιστοιχεί σε 26, 31 και 37 ευρώ.

Η κατάταξη σε μία από τις τρεις κατηγορίες, είναι υποχρεωτική αλλά η επιλογή κατηγορίας, ελεύθερη. Αν ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία κατατάσσεται υποχρεωτικά στη πρώτη. Από το 2023 και μετά, το ύψος των εισφορών αυξάνεται κατ΄ έτος.

– Από την ίδια ημερομηνία, για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών κλάδου υγείας, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι και οι ανεξάρτητοι επαγγελματίες κατατάσσονται σε έξι ασφαλιστικές κατηγορίες, άρρηκτα συνδεδεμένες με την εισφορά κύριας σύνταξης που έχουν επιλέξει. Ειδική, κατώτατη εισφορά προβλέπεται για τους επαγγελματίες κατά την πρώτη πενταετία δραστηριοποίησης τους.

– Επιπλέον,από την 1η Ιανουαρίου για την καταβολή των εισφορών επικουρικής ασφάλισης, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι έμμισθοι δικηγόροι, κατατάσσονται σε τρεις ασφαλιστικές κατηγορίες, με ελεύθερη επιλογή.Ο ασφαλισμένος μπορεί με αίτησή του να επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγεται ή, εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία να επιλέξει κατώτερη.
– Έως τις 30 Απριλίου, όλα τα ασφαλιστικά δεδομένα μεταβιβάζονται στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΤΛΑΣ.

Μάιος

– Εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταχωρούνται υποχρεωτικά ως πεδία ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στις βεβαιώσεις και στα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις υπηρεσίες στρατολογίας για τη βεβαίωση του χρόνου στράτευσης και τις εφαρμογές του Σπουδαστολογίου των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη βεβαίωση του χρόνου σπουδών που δύνανται να αναγνωριστούν ως πλασματικός χρόνος για την απονομή σύνταξης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ιούνιος

– Από την 1η Ιουνίου του τρέχοντος έτους θα ξεκινήσει η σταδιακή μείωση των εισφορών για τους μισθωτούς, η οποία θα φθάσει τις πέντε ποσοστιαίες μονάδες σε βάθος τετραετίας.

Ιούλιος

– Από την 1η Ιουλίου, όλοι οι υπόχρεοι εργοδότες θα υποβάλλουν την ΑΠΔ, ηλεκτρονικά.
-Έως τις 31 Ιουλίου η Ενιαία Αρχή πληρωμών θα αποστείλει στην ΗΔΙΚΑ τα στοιχεία αποδοχών όλων των δημοσίων υπαλλήλων.

Ιανουάριος 2021

– Από την 1η Ιανουαρίου του 2021 δίδεται η δυνατότητα προαιρετικής υπαγωγής στο ΕΤΕΑΕΠ, όλων όσοι εξαιρούνται της υποχρεωτικής υπαγωγής στην επικουρική ασφάλιση και το εφάπαξ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Go to Top
%d bloggers like this: