ΓΙΑΤΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΚΡΥΒΕΤΑΙ

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ έως 10.000 ευρώ θα δουν οι συνταξιούχοι στον λογαριασμό τους….

MEDIA/ΕΛΛΑΔΑ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ/ΚΟΙΝΩΝΙΑ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ/ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ by

SOSΠΡΟΣΟΧΗSOS Δύο νέες αποφάσεις επιδικάζουν χιλιάδες ευρώ αναδρομικά από περικοπές και δώρα σε συνταξιούχους καλώντας τον ΕΦΚΑ να επιστρέψει τα ποσά που παρακρατήθηκαν από τις συντάξεις με τόκο 6%. Η απόφαση απόφαση αφορά επιστροφή ποσού ύψους 10.089,75 ευρώ και η δεύτερη απόφαση ποσό ύψους 4.962,96 ευρώ.

Πρόκειται για δύο αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου της Αθήνας, όπου γίνονται δεκτές οι αγωγές συνταξιούχων οι οποίοι είχαν υποστεί περικοπές στις συντάξεις τους από τους μνημόνιακους νόμους και από την περικοπή των δώρων.

Μάλιστα η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει σε πολιτική απόφαση και νομοθετική ρύθμιση ώστε να επιστραφούν τα αναδρομικά σε όλους τους συνταξιούχους.

Αναδρομικά ύψους 10.089,75

Σύμφωνα με την απόφαση η ζημιά του συνταξιούχου ανέρχεται:

α) για τις διενεργηθείσες με βάση το άρθρο 6 του ν. 4051/2012 περικοπές, στο ποσό των 3.190,77 ευρώ για το διάστημα από 10-06-2015 έως 10-03-2018 (96,69 ευρώ x 33 μήνες) και στο ποσό των 870,21 ευρώ για το διάστημα από 30-03-2018, κατά το αίτημα της αγωγής, έως 31-12-2018 (96,69 ευρώ x 9 μήνες) και

β) για τις διενεργηθείσες με βάση το άρθρο πρώτο του ν. 4093/2012 μειώσεις, για το διάστημα από 10-06-2015 έως 10-03-2018, στο ποσό των 6.898,98 ευρώ (209,06 x 33 μήνες), και στο ποσό των 1.881,54 ευρώ για το διάστημα από 30-03-2018, κατά το αίτημα της αγωγής, έως 31-12-2018, (209,06 x 9 μήνες), ήτοι συνολικά ποσό 10.089,75 (3.190,77 + 6.898,98) ευρώ όσον αφορά την κύρια αγωγή και ποσό 2.751,75 (870,21 + 1.881,54). Τα ποσά δε αυτά αναγνωρίζεται ότι οφείλει να καταβάλει το εναγόμενο νομιμοτόκως, από την επίδοση σε αυτό της κύριας και παρεμπίπτουσας αγωγής στις 05-07-2018 και 01-02-2019 αντίστοιχα έως την εξόφληση.

Αναδρομικά ύψους 4.962,96 ευρώ

Σύμφωνα με την απόφαση θα πρέπει να καταβληθεί στον συνταξιούχο ποσό ύψους 4.962,96 ευρώ, ήτοι 1.645,20 ευρώ για την περικοπή του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 (45,70 ευρώ x 36 μήνες) + 3.317,76 ευρώ για την περικοπή του άρθρου πρώτου παράγραφος ΙΑ υποπαράγραφος ΙΑ.5 του ν. 4093/2012 (92,16 ευρώ x 36 μήνες). Με τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο κρίνει ότι, προς αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη ο συνταξιούχος κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.2015 έως 30.6.2018 (μετά τη δημοσίευση της ΣτΕ Ολομ. 2287/2015 απόφασης στις 10.6.2015), πρέπει να υποχρεωθεί ο ΕΦΚΑ να του καταβάλει, ως αποζημίωση το ποσό των 4.962,96 ευρώ, νομιμοτόκως. Πηγή: Dikaiologitika News

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Go to Top
%d bloggers like this: