ΓΙΑΤΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΚΡΥΒΕΤΑΙ

Tag archive

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΧΡΕΟΣ-Τώρα πληρώνουμε τα ομόλογα των Σαμαροβενιζέλων του 2012

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ/ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ by
samaras-venizelos-mitsotakis-aftodioikisi-630x40011

netakias Μας “έσωσαν” κι άφησαν το λογιαριασμό για τους επόμενους. Τι δεν κατάλαβες; Από το 2017 πρέπει να αρχίσουν οι Ελληνες να πληρώσουν ποσά από τα διμερή δάνεια από το δεύτερο Μνημόνιο των Σαμαροβενιζέλων που πήραμε για να σώσουμε την Deutsche Bank με το


ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ-Τα μυστικά ραντεβού του κ.Παρασκευόπουλου με το βαθύ ΠΑΣΟΚ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ/ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ by
ÓõíÝ÷éóç ôçò óõæÞôçóçò êáé øÞöéóç ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðáéäåßáò, ¸ñåõíáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí "Åëëçíéêü ºäñõìá ¸ñåõíáò êáé Êáéíïôïìßáò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò" óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò ôçí Ôñßôç 18 Ïêôùâñßïõ 2016.
(EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Σε γιάφκα μυστικών συναντήσεων φαίνεται πως είχαν μετατρέψει καφενεδάκι μνημοσύνων στην οδό Αναπαύσεως πλησίον του Α’ νεκροταφείου ο νυν υπουργός Δικαιοσύνης του ΣυΡιζΑ Νίκος Παρασκευόπουλος και ο πασίγνωστος


Ο Παππάς τσάκισε τον Βενιζέλο “Γιατί τι είστε εσείς;”

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ/ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ by


Go to Top