ΓΙΑΤΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΚΡΥΒΕΤΑΙ

Τα SOS για την αποφυγή των τεκμηρίων

MEDIA/ΕΛΛΑΔΑ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ/ΚΟΙΝΩΝΙΑ by

Για να αποφύγουν τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος τους σε εξωπραγματικά επίπεδα με βάση τα τεκμήρια και να γλιτώσουν την υπερφορολόγηση, την απώλεια επιδομάτων και φοροαπαλλαγών, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν κι άλλους 7 τρόπους με τους οποίους μπορούν να καλύψουν την πρόσθετη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του πραγματικού εισοδήματος τους και του πιο υψηλού ποσού εισοδήματος που προσδιορίζουν τα τεκμήρια.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο φορολογούμενος μπορεί να καλύψει τυχόν προστιθέμενη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος λόγω τεκμηρίων, αναγράφοντας στη φορολογική του δήλωση έως και 7 διαφορετικές κατηγορίες προσώπων που είναι οι ακόλουθες:

1.Πραγματικά εισοδήματα ταμ οποία απέκτησαν το 2018 ο ίδιος φορολογούμενος, η σύζυγος του και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας τους και οποία απαλλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο ( αποζημίωση λόγω της απόλυσης από την εργασία , επιδόματα ανεργίας , κέρδη από μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια, τόκοι από καταθέσεις REPOS, έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του ελληνικού δημοσίου , μερίσματα από εταιρίες , επιδόματα στήριξης τέκνων, καταβληθέντα από τον ΟΠΕΚΑ, κοινωνικό μέρισμα, επιδόματα και συντάξεις αναπηρίας , αγροτικές επιδοτήσεις κλπ).

2,.Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις και αποκτήθηκαν εντός του 2018 από τον φορολογούμενο . Τέτοια ποσά είναι για παράδειγμα το εφάπαξ που έλαβε ο φορολογούμενος ως συνταξιούχος, μια αποζημίωση που εισέπραξε από τη ασφαλιστική του εταιρεία κλπ.

3. Κάθε έσοδο ή τίμημα που εισέπραξε ο φορολογούμενος εντός του 2018 από την πώληση περιουσιακών στοιχείων του (ακινήτων, αυτοκινήτων , κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας κλπ).Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε εντός του 2018 αφαιρείται το κόστος απόκτησης , δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του, περιουσιακού στοιχείου.

4Χρηματικά ποσά που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος το 2018, είτε σε ευρώ είτε σε συνάλλαγμα, εφόσον η απόκτηση τους στο εξωτερικό δικαιολογείται.

5.Δάνεια που έλαβε ο φορολογούμενος εντός του 2018 από τις τράπεζες, συγγενείς ή τρίτους. Η σύναψη δανείου δανείου αποδεικνύεται από τραπεζικό έγγραφο σύμβασης ή συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο που έχει χαρτοσημανθεί και έχει βέβαιη ημερομηνία για τη συνομολόγηση του δανείου . Από την ημερομηνία πρέπει να προκύπτει ν ότι το δάνειο ελήφθη εντός του 2018 και πριν από την πραγματοποίηση της δαπάνης αγοράς περιουσιακού στοιχείου που πρόκειται να δικαιολογηθεί.

6. Ποσά που εισέπραξε το 2018 ο φορολογούμενος είτε από δωρεές είτε από γονικές παροχές. Για να αποδείξει ο φορολογούμενος ότι εισέπραξε εντός του 2018 τέτοια ποσά θα πρέπει να έχει στη διάθεση του ( ώστε εάν χρειαστεί να μπορεί να προσκομίσει στις φορολογικές Αρχές) σχετικό πιστοποιητικό του αρμόδιου προισταμενου ΔΥΟ από το οποίο προκύπτει ότι η δωρεά ή γονική παροχή έγινε πριν από την 31η-12-2018.

7. Κέρδη από λαχεία,ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, ΤΖΟΚΕΡ, Προκαθορισμένο Στοίχημα κλπ, τυχερά παιχνίδια του ΟΠΑΠ.

Με πληροφορίες από την εφημερίδα “Ελεύθερο Τύπο”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ MEDIA

Go to Top
%d bloggers like this: