ΓΙΑΤΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΚΡΥΒΕΤΑΙ

Πολυετή κάθειρξη σε ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και επιστροφή 613.000 αποφάσισε το Δικαστήριο για πλαστό απολυτήριο λυκείου με το οποίο διορίστηκε στη Βουλή

MEDIA/ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ/ΕΛΛΑΔΑ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΙΤΙΚΗ/ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ by

Άσχημο τέλος επιφύλαξε για το δημοτικό σύμβουλο και πρώην πρόεδρο του συμβουλίου της Νέας Σμύρνης Κώστα Πούλιο η δικαστική έκβασή της πλαστότητας του απολυτήριου λυκείου που χρησημοποιήσε για το διορισμό του στη βουλή το 2002.

Η απόφαση του δικαστηρίου του ζητά να επιστρέψει 613.000 που έλαβε ως μισθούς και επιπλέον τον καταδίκασε με πολυετή κάθειρξη χωρίς αναστολή Σύμφωνα με το κατηγορητήριο όπου περιείχε το διαβιβαστικο από τη βουλή:

< με την 953/610/26-1-2016 κοινή απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων και του Υπουργού Παιδείας, ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων ανακαλείται από την έκδοσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/9-2-2007) όπως ισχύει, οι οποίες εφαρμόζονται και για τους μονίμους υπαλλήλους της Βουλής κατά παραπομπή του άρθρου 81 παρ. 1 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51/Α/97), όπως ισχύει, η με αρ. πρωτ. 4169/3070/20-06- 2002 (ΦΕΚ 144/Γ/25-06-2002) κοινή απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία ο Κωνσταντίνος Πούλιος του Βασιλείου μετατάχθηκε μετά τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου (πρακτικό 3/13-05-2002), σε προσωποπαγή οργανική θέση με Β’ βαθμό του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού- Λογιστικού στη Βουλή των Ελλήνων από ομοιόβαθμη θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, επειδή με το αριθμ. πρωτ. 606/06-12-2014 (αρ. πρωτ. Ε.Π. Βουλής 1126/10-12-2014) έγγραφο του 1ου Γενικού Λυκείου Νέας Σμύρνης, διαπιστώθηκε η μη ορθότητα των στοιχείων του τίτλου σπουδών, του οποίου έκανε χρήση εν γνώσει του και για ίδιον όφελος, προκαλώντας δολίως και υποβοηθώντας την παράνομη μετάταξή του, καθόσον σύμφωνα με τις ισχύουσες τότε διατάξεις, το εν λόγω αποτελούσε απαραίτητο τυπικό προσόν μετάταξης στην ανωτέρω οργανική θέση (κατηγορίας ΔΕ). πηγη: edolio5.blogspot.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ MEDIA

Go to Top
%d bloggers like this: