ΓΙΑΤΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΚΡΥΒΕΤΑΙ

Ποια ΤΕΙ γίνονται Πανεπιστήμια

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΠΑΙΔΕΙΑ by

Το σχέδιο νόμου για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατατέθηκε πλέον και επίσημα στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής. Η συνένωση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά αναμένεται να δώσει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου θα δημιουργηθούν συνολικά 5 Σχολές και 26 Τμήματα.

Σήμερα, μαζί με τις εισαγωγικές κατευθύνσεις, υπάρχουν 42 Τμήματα. Ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης των νέων Τμημάτων τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων των απορροφώμενων Τ.Ε.Ι.θα αντιστοιχηθούν με μαθήματα του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Ο πρώτος κύκλος σπουδών όλων των Τμημάτων διαρκεί οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα και περιλαμβάνει μαθήματα 240 πιστωτικών μονάδων. Στους φοιτητές θα δίνεται η δυνατότητα επιλέξουν αν επιθυμούν να παραλάβουν τίτλο σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή του Τμήματος Τ.Ε.Ι. που φοιτούσαν. Την επιλογή τους οι φοιτητές θα δηλώσουν με σχετική υπεύθυνη δήλωση στη γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έως την 30η Σεπτεμβρίου 2018, η οποία δεν ανακαλείται.

Από την παραπάνω επιλογή εξαιρούνται οι φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2018- 2019 έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα και δεν μπορούν να λάβουν πτυχίο πανεπιστημίου, αλλά έχουν μόνο το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος ΤΕΙ.

Οι φοιτητές μεταπτυχιακών σπουδών που φοιτούν στα απορροφώμενα ΤΕΙ θα λάβουν διπλώματα από τα αντίστοιχα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Το Πανεπιστήμιο θα διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή έως την 31-12-2018, οπότε και θα αναλάβει πλέον καθήκοντα ο εκλεγμένος Πρύτανης και η Σύγκλητος. Τα μέλη Δ.Ε.Π. των απορροφώμενων Τ.Ε.Ι. αποκτούν πλέον τους ακαδημαϊκούς τίτλους των μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατ’ αντιστοίχιση των κατεχόμενων θέσεων. Τα μέλη Δ.Ε.Π. θα έχουν την ίδια εργασιακή σχέση που κατείχαν (τακτική θέση ή προσωποπαγή) στα ΤΕΙ και η υπαγωγή και στο αντίστοιχο μισθολογικό καθεστώς γίνεται από 1-9-2018.

Οι εκλογές για τα λοιπά όργανα διοίκησης (Σχολών και Τμημάτων) θα διεξαχθούν νωρίτερα, έως την 1-4-2018.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση το Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στοχεύει στην ένταξη και τη διαμόρφωση ενός Ενιαίου Χώρου στην Ανώτατη Εκπαίδευση και Έρευνα, και αποσκοπεί στην αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, τη διεύρυνση των ερευνητικών δυνατοτήτων και ταυτοχρόνως στην αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Go to Top