ΓΙΑΤΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΚΡΥΒΕΤΑΙ

Ο ΕΦΚΑ απαντά στην επίθεση “λάσπης”: “Κανένας πλειστηριασμός από εμάς”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ/ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ by

Αναφορικά με τη νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία διαχείρισης πλειστηριασμών τρίτων η οποία περιγράφεται στο υπ’ αρ. Γ36/04/96/5-3-2019  διευκρινίζονται τα εξής:

·         Δεν αφορά σε πλειστηριασμούς οι οποίοι επισπεύδονται από τον ΕΦΚΑ / KEAO.

Αντίθετα, αφορά σε πλειστηριασμούς οι οποίοι επισπεύδονται από Τρίτους πιστωτές (Πιστωτικά Ιδρύματα, Ιδιώτες, ΟΤΑ, κλπ).

Στη διαδικασία αυτή ο ΕΦΚΑ όπως και όλοι οι πιστωτές του καθ’ ου ο πλειστηριασμός καλούνται να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους Η αναγγελία των απαιτήσεων δεν σημαίνει απαραίτητα και είσπραξη των οφειλομένων. Ενδεχομένως το εκπλειστηρίασμα να μην επαρκεί για την μερική ή ολική ικανοποίηση των απαιτήσεων.

·         Η αναγγελία απαιτήσεων ΕΦΚΑ /KEAO  στους πλειστηριασμούς τρίτων δεν αποτελεί νέα διαδικασία αλλά εφαρμόζονταν πάντα στο πλαίσιο της διοικητικής εκτέλεσης.

Διαχρονικά οι υπηρεσίες μεριμνούν για την αναγγελία των οφειλομένων στον ΕΦΚΑ για κάθε διενεργηθέντα πλειστηριασμό τρίτου.

Καινοτόμα στοιχεία της νέας διαδικασίας αποτελούν:

o   Η αυτοματοποίηση της πάγιας αυτής διαδικασίας. Αντικαταστάθηκαν χειρόγραφες ενέργειες με μηχανογραφικές εξοικονομώντας ανθρωποώρες, αποφορτίζοντας τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και περιορίζοντας τις μη αναγγελθείσες απαιτήσεις.

o   Η αξιοποίηση των ευεργετημάτων της ενοποίησης των ασφαλιστικών φορέων σε ενιαίο φορέα. Η άντληση των απαιτούμενων στοιχείων (δημοσιευθείσες πράξεις πλειστηριασμού, μητρώο πιστοποιημένων συμβολαιογράφων/δικαστικών επιμελητών κλπ) για την αυτοματοποιημένη διαδικασία αποτελεί πλέον ενδοϋπηρεσιακή υπόθεση, λόγω της απορρόφησης του τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, ο οποίος έχει και την ευθύνη για το Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων, από τον ΕΦΚΑ.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Go to Top
%d bloggers like this: