Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας

ΑΣΤΕΙΑ by

Ο μέσος άνδρας βγάζει σε τριάντα χρόνια γύρω στο ένα κιλό γένια.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*