ΓΙΑΤΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΚΡΥΒΕΤΑΙ

ÓõíÝ÷éóç ôçò óõæÞôçóçò êáé øÞöéóç ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðáéäåßáò, ¸ñåõíáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí "Åëëçíéêü ºäñõìá ¸ñåõíáò êáé Êáéíïôïìßáò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò" óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò ôçí Ôñßôç 18 Ïêôùâñßïõ 2016.
(EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ-Τα μυστικά ραντεβού του κ.Παρασκευόπουλου με το βαθύ ΠΑΣΟΚ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ/ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ by

Σε γιάφκα μυστικών συναντήσεων φαίνεται πως είχαν μετατρέψει καφενεδάκι μνημοσύνων στην οδό Αναπαύσεως πλησίον του Α’ νεκροταφείου ο νυν υπουργός Δικαιοσύνης του ΣυΡιζΑ Νίκος Παρασκευόπουλος και ο πασίγνωστος

Βαγγέλης Βενιζέλος.

Το καφενεδάκι που δεν απέχει ούτε 50 μέτρα από το νεκροταφείο, φαίνεται ότι βόλευε τους δύο κορυφαίους πολιτικούς αφού βρισκόταν κοντά από το σπίτι του κύριου Παρασκευοπούλου.

Έτσι, μακριά από τα αδιάκριτα μάτια, αφού όπως είπαμε στο σημείο συχνάζουν μόνον πονεμένοι συγγενείς που ποσώς ενδιαφέρονται για πολιτικές συναντήσεις την συγκεκριμένη στιγμή ενώ εκτός κηδειών δεν “πατάει ψυχή”, οι δύο κορυφαίοι νομικοί διατηρούσαν ανοιχτή επικοινωνία.

Την ίδια στιγμή βέβαια επισήμως ο Βαγγέλης Βενιζέλος κατακεραύνωνε την κυβέρνηση με βαρύτατους χαρακτηρισμούς, υπεράσπιζε αναίσχυντα τον κύριο Βγενόπουλο και τους καναλάρχες, αλλά αυτό φαίνεται ότι δεν εμπόδισε τον κύριο Παρασκευόπουλο να κάνει παρέα μαζί του.

Ελπίζουμε η χλιαρή αντιμετώπιση Παρασκευοπούλου στην σκανδαλώδη υπόθεση Βγενόπουλου να μην σχετίζεται με τις παρέες του.

Όπως επίσης και η πρωτοφανής κάλυψη που προσέφερε στον αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας από δημόσια συχνότητα τον οποίον υποτίθεται έπρεπε να ελέγξει πειθαρχικά.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Go to Top