Διπλή επέκταση της ένδειξης του atezolizumab σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα

featured image

Το atezolizumab αποτελεί πλέον μια σημαντική θεραπευτική επιλογή για ακόμη περισσότερους ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη χρήση του σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία για δύο μορφές της νόσου, στις οποίες η νέα θεραπεία καλύπτει ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες.

Η πρώτη νέα ένδειξη αφορά στο συνδυασμό ανοσοθεραπείας με atezolizumab και χημειοθεραπεία (καρβοπλατίνη και ετοποσίδη) σε ασθενείς με εκτεταμένου σταδίου μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΜΚΠ), που δεν είχαν λάβει προηγουμένως θεραπεία. Ο ΜΚΠ, που ευθύνεται περίπου για το 15% όλων των περιπτώσεων καρκίνου του πνεύμονα, ξεχωρίζει συγκριτικά με άλλους υπότυπους της νόσου εξαιτίας της επιθετικής φύσης του, της ραγδαίας αύξησής του και της πρώιμης μεταστατικής ανάπτυξής του.

Η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίστηκε στα αποτελέσματα της μελέτης Φάσης III IMpower133, που έδειξε ότι περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς που έλαβαν τον συνδυασμό με atezolizumab ήταν εν ζωή τον πρώτο χρόνο (51,7 vs 38,2% στο σκέλος της χημειοθεραπείας μόνο) ενώ ταυτόχρονα μειώθηκε στατιστικά σημαντικά, κατά 30%, ο κίνδυνος επιδείνωσης της νόσου ή θανάτου σε σύγκριση με τη χημειοθεραπεία μόνο.

Η μελέτη IMpower133 αποτελεί την πρώτη θετική μελέτη Φάσης ΙΙΙ μετά από 20 χρόνια που αποδεικνύει ότι η θεραπεία του μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα που βασίζεται στο συνδυασμό του atezolizumab και χημειοθεραπείας βελτιώνει σημαντικά τη διάμεση συνολική επιβιώση των ασθενών στην πρώτη γραμμή θεραπείας. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική ανακοίνωση, ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο παγκοσμίως, στοιχίζοντας τη ζωή σε περίπου 1,76 εκατομμυρία άτομα κάθε χρόνο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε παράλληλα το συνδυασμό atezolizumab και χημειοθεραπείας (καρβοπλατίνη και nab-πακλιταξέλη) ως αρχική θεραπεία για ασθενείς με μεταστατικό μη πλακώδη μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (MMKΠ), χωρίς μεταλλάξεις του υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR) ή αναδιατάξεις της κινάσης αναπλαστικού λεμφώματος (ALK). Σύμφωνα με τη μελέτη Φάσης ΙΙΙ IMpower130, στην οποία στηρίχθηκε η απόφαση, ο συνδυασμός atezolizumab και χημειοθεραπεία έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της διάμεσης συνολικής επιβίωσης σε 18,6 μήνες από 13,9 μήνες (p=0.033).

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι μια πολύπλοκη νόσος, η οποία απαιτεί ένα εύρος θεραπευτικών επιλογών. Η έγκριση νέων ανοσοθεραπευτικών σχημάτων, που βοηθούν το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενούς να καταπολεμήσει τον καρκίνο, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της εξατομικευμένης προσέγγισης για κάθε ασθενή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.